Algemene Voorwaarden
  1. Afspraken maken: Klanten worden geadviseerd om vooraf een afspraak te maken via onze website, telefonisch of persoonlijk in de salon. Bij het boeken van een afspraak wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht. Het resterende bedrag dient bij de afspraak in de salon te worden betaald.
  2. Wijzigingen in afspraak: Wijzigingen in afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak kan de aanbetaling van 50% worden ingehouden.
  3. Tijdig aanwezig: Klanten dienen maximaal 10 minuten na de geplande afspraak aanwezig te zijn. Bij meer dan 10 minuten te laat komen, wordt de gehele sessie van 20 minuten ingehouden.
  4. Betalingen en aanbetalingen: De aanbetaling van 50% kan worden gedaan tijdens het boeken van de afspraak via onze website. Het resterende bedrag moet bij de afspraak in de salon worden voldaan. Wij accepteren contante betalingen, pinpas of iDEAL.
  5. Hygiëne en veiligheid: Klanten dienen de instructies van het personeel met betrekking tot hygiëne en veiligheid te volgen. Toestemming van ouder of voogd is vereist voor klanten jonger dan 18 jaar.
  6. Gezondheidsinformatie: Klanten worden gevraagd om eventuele gezondheidsproblemen of allergieën voorafgaand aan de behandeling te melden.
  7. Klachten: Klachten dienen binnen 7 dagen na de behandeling schriftelijk te worden ingediend.
  8. Intellectueel eigendom: Smile to Shine behoudt het exclusieve recht op alle foto's en video's die tijdens de behandeling worden gemaakt, voor promotionele doeleinden.
  9. Aansprakelijkheid: Smile to Shine is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van klanten.
  10. Wijzigingen en voorwaarden: Smile to Shine behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en huisregels op elk moment te wijzigen.